Vážení rodiče, milí žáci,
konečně se částečně začínáme vracet zpátky do ZUŠ!

V týdnu od 12.4.2021 bude v naší škole možná prezenční výuka 1+1 v hudebním oboru, případně i individuální konzultace. Vyučující hudebního oboru kontaktovali rodiče a žáky ohledně jejich situace, podmínek prezenčního vzdělávání i organizačních možností školy. Prezenční výuka je dobrovolná, pokud se z nějakého důvodu nemůžete zúčastnit výuky ve škole, bude po dohodě s vyučujícím pokračovat výuka dále on-line.

Skupinová výuka dvou žáků bude rozdělena na individuální výuku po 25 minutách (např. u výuky kytary, zobcové flétny). Pedagog se s rodiči domluví na změně rozvrhu.

Kolektivní výuka (Notička – přípravná hudební výchova, Nauka o hudbě, sborový zpěv, souborová hra, výtvarný obor, taneční obor, literárně dramatický obor) bude prozatím (dle rozhodnutí vlády) probíhat distančně, přes platformu Google Classroom, která je oficiálním prostorem, kde probíhá distanční výuka ZUŠ PhDr. Zbyňka Mrkose.

Pro výuku 1+1 nebude nutné testovat žáky. Bude však nutné testovat učitele. Protože se v ZUŠ žáci při vstupu do školy netestují, je potřeba o to více dbát na to, aby nevykazovali žádné symptomy spojené s COVID 19. Pokud má dítě jakékoliv příznaky, prosíme, neposílejte ho do ZUŠ a využijte on-line výuku!

Žáci jsou povinni nosit roušky vždy a všude – s výjimkou vzdělávací aktivity, jejíž charakter neumožňuje nošení roušky (hra na dechové nástroje). Protože žáky netestujeme, prosíme o vstřícnost, a případné vybavení dítěte respirátorem.

Všichni učitelé i další zaměstnanci školy nosí respirátory vždy a všude. Je-li nezbytné, aby žáci při výuce viděli na ústa učitele, je možné respirátor (u pedagoga) výjimečně nahradit ochranným štítem, pokud je dodržena vzdálenost alespoň 2 metry od žáka. 

●  V učebnách učitelé dodržují režim častého větrání prostor a dezinfekce užívaných učebních pomůcek.

Při vstupu do školy si všichni dezinfikují ruce. Dezinfekce je k dispozici u vstupu do školy i ve všech třídách. Žáci dodržují zásady osobní a respirační hygieny a rozestupy.

Žáci přichází na výuku bezprostředně před jejím začátkem a po jejím skončení ihned opouští budovu. Žák se v průběhu výuky přesně řídí pokyny vyučujícího.

Žákům s příznaky infekčního onemocnění, které jsou projevem chronického onemocnění, nebude umožněn vstup do výuky.

Do školy není umožněn vstup doprovodu žáků. Konzultace pro rodiče je možná on-line, po domluvě s vyučujícím, dále telefonicky nebo e-mailem.

Veškeré změny budou průběžně aktualizovány a vždy umístěny na webu školy.

MŠMT (m) Informace MŠMT k provozu škol od 12. 4. 2021


Komentáře nejsou povoleny.