Animace-1.-máj01Informace k zápisu nových žáků
do Základní umělecké školy PhDr. Zbyňka Mrkose
pro školní rok 2018/2019

T A L E N T O V É   Z K O U Š K Y

HUDEBNÍ OBOR pondělí 14. 5. a středa 16. 5. 2018
Učebna hudební nauky / 1. patro budovy ZUŠ, Došlíkova 4185/48 v Brně-Židenicích
13:30–15:00 hodin
/ po rezervaci na telefonu 774 491 431 (rezervace přijímáme od 2. 5. 2018). Důvodem rezervačního systému je zkrácení Vaší čekací doby u talentových zkoušek.

HUDEBNÍ OBOR pondělí 14. 5. a středa 16. 5. 2018
16:00–17:30 hodin / bez rezervace
Učebny 1. patra / budova ZUŠ, Došlíkova 4185/48 v Brně-Židenicích
Učebny hudebního oboru / budova ZUŠ Čejkovická 4237/8, Brno-Vinohrady
Pro děti od 5 let přípravné studium hudebního oboru – NOTIČKA. Pro děti od 7 let výuka hry na nástroj. Při talentové zkoušce se posuzují základní intonační dovednosti a smysl pro rytmus – uchazeč zazpívá libovolnou lidovou píseň, zopakuje tón podle sluchu, zopakuje vytleskaný rytmus. Zkouška trvá okolo 5–10 minut.
V hudebním oboru vyučujeme pro žáky od 7 let studijní zaměření:
kytara / zobcová flétna / příčná flétna / klarinet / saxofon / hoboj / trubka / housle / violoncello / kontrabas / sólový zpěv / bicí / cimbál / akordeon / keyboard / elektrická kytara / varhany / klavír
Upozornění: v případě, že se chce žák hlásit na studijní zaměření hra na klavír a nemáte klavír doma, vyberte jiný nástroj. Elektrické klávesy klavír nenahradí, výuka i hra na klávesy probíhá jiným způsobem.

VÝTVARNÝ OBOR pondělí 14. 5. a středa 16. 5. 2018
Výtvarné ateliéry / přízemí budovy ZUŠ, Došlíkova 4185/48 v Brně-Židenicích
16:00–17:30 hodin
Pro děti od 5 let. Při zkoušce jsou předpoklady pro studium ověřovány na základě kresby na zadané nebo volné téma, případně malby (uchazeč bude chtít použít barvy). Doporučujeme zájemci o studium výtvarného oboru přinést s sebou domácí práce svědčící o jeho talentových předpokladech. Zkouška trvá okolo 20 minut a koná se bez přítomnosti rodičů.
Kresba a malba / Keramika a prostorová tvorba / Fotografie / Grafika a grafický design / Výtvarná kultura / Přípravné studium výtvarného oboru

TANEČNÍ OBOR
pondělí 14. 5. a středa 16. 5. 2018
16:00–17:30 hodin
taneční sál / přízemí budovy ZUŠ, Došlíkova 4185/48 v Brně-Židenicích
pondělí 14. 5. a čtvrtek 16. 5. 2018taneční sál / budova ZUŠ Čejkovická 4237/8, Brno-Vinohrady
Pro děti od 5 let. Při zkoušce se posuzuje rytmika a pohybové dovednosti. Zkouška trvá okolo 15 minut a koná se bez přítomnosti rodičů.

Do tanečního kurzu „Balerinka“ pro 4 leté děti se lze přihlásit bez talentových zkoušek (bude otevřen pouze při dostatečném zájmu na pracovišti ZUŠ Došlíkova). Taneční kurz pro děti pořádá škola v rámci doplňkové činnosti školy mimo svou hlavní vzdělávací činnost více»

LITERÁRNĚ DRAMATICKÝ OBOR
čtvrtek 7. 6. 2018 od 16:00 do 17:30 hodin / sál ZUŠ, Došlíkova 4185/48
středa 6. 6. 2018 od 16:00 do 17:30 hodin / sál
ZUŠ, Čejkovická 4237/8
Při zkoušce se hodnotí pohybové schopnosti žáka a přednes předem připraveného krátkého textu (poezie/próza).

Více o přijímání žáků zde http://www.zus-brno.cz/o-skole/prijimaci-zkousky/
Více o místech výuky zde http://www.zus-brno.cz/o-skole/prohlidka-skoly/

Komentáře nejsou povoleny.