PZinternet

TALENTOVÉ ZKOUŠKY

ZÁPIS DO LITERÁRNĚ DRAMATICKÉHO OBORU
středa 6. 6. 2018 od 16:00 do 17:30 hodin / sál ZUŠ, Čejkovická 4237/8
čtvrtek 7. 6. 2018 od 16:00 do 17:30 hodin / sál ZUŠ, Došlíkova 4185/48
Při zkoušce se hodnotí pohybové schopnosti žáka a přednes předem připraveného krátkého textu (poezie/próza).
Přihláška do literárně dramatického oboru (dokument Word)
Přihláška do literárně dramatického oboru (formát PDF)

Více o přijímání žáků zde http://www.zus-brno.cz/o-skole/prijimaci-zkousky/
Více o místech výuky zde http://www.zus-brno.cz/o-skole/prohlidka-skoly/

Informace k dodatečným zápisům nových žáků
do Základní umělecké školy PhDr. Zbyňka Mrkose
pro školní rok 2018/2019

HUDEBNÍ OBOR náhradní termín je vypsán na čtvrtek 31. 5. 2018
ředitelna / přízemí budovy ZUŠ, Došlíkova 4185/48 v Brně-Židenicích
po rezervaci na telefonu 774 491 431

Pro děti od 5 let přípravné studium hudebního oboru – NOTIČKA. Pro děti od 7 let výuka hry na nástroj. Při talentové zkoušce se posuzují základní intonační dovednosti a smysl pro rytmus – uchazeč zazpívá libovolnou lidovou píseň, zopakuje tón podle sluchu, zopakuje vytleskaný rytmus. Zkouška trvá okolo 5–10 minut.
V hudebním oboru vyučujeme pro žáky od 7 let hru na hudební nástroje:
kytara / zobcová flétna / příčná flétna / klarinet / saxofon / hoboj / trubka / housle / violoncello / kontrabas / sólový zpěv / bicí / cimbál / akordeon / keyboard / elektrická kytara / varhany / klavír
Upozornění: v případě, že se chce žák hlásit na studijní zaměření hra na klavír a nemáte klavír doma, vyberte jiný nástroj. Elektrické klávesy klavír nenahradí, výuka i hra na klávesy probíhá jiným způsobem.
Přihláška do hudebního oboru (dokument Word)
Přihláška do hudebního oboru (formát PDF)

VÝTVARNÝ OBOR úterý 29. 5. 2018
Výtvarný ateliér č.17 / přízemí budovy ZUŠ, Došlíkova 4185/48 v Brně-Židenicích
17:30–18:30 hodin
Pro děti od 5 let. Při zkoušce jsou předpoklady pro studium ověřovány na základě kresby na zadané nebo volné téma, případně malby (uchazeč bude chtít použít barvy). Doporučujeme zájemci o studium výtvarného oboru přinést s sebou domácí práce svědčící o jeho talentových předpokladech. Zkouška trvá okolo 20 minut a koná se zpravidla bez přítomnosti rodičů.
Kresba a malba / Keramika a prostorová tvorba / Fotografie / Grafika a grafický design / Výtvarná kultura / Přípravné studium výtvarného oboru
Prohlédněte si: Almanach k 65. výročí ZUŠ – kreslili žáci výtvarných ateliérů
Přihláška do výtvarného oboru (dokument Word)
Přihláška do výtvarného oboru (formát PDF)

TANEČNÍ KURZ BALERINKA
Do tanečního kurzu „Balerinka“ pro děti od 4 let se lze přihlásit bez talentových zkoušek (bude otevřen pouze při dostatečném zájmu na pracovišti ZUŠ Došlíkova). Taneční kurz pro děti pořádá škola v rámci doplňkové činnosti školy mimo svou hlavní vzdělávací činnost více»

 

Komentáře nejsou povoleny.