100

Vzpomínka Věry Lejskové na PhDr. Zbyňka Mrkose
NARODIL SE PŘED STO LETY

Kdybych měla jmenovat nejagilnějšího člověka, s jakým jsem se kdy v životě setkala, bez zaváhání bych jmenovala PhDr. Zbyňka Mrkose. Měla jsem to štěstí, že jsem s ním byla v kontaktu po celý jeho aktivní život na brněnské konzervatoři, kde byl tajemníkem, pedagogem, dirigentem, zástupcem ředitele. Mohli jsme jej tam vídat od časného rána do pozdního večera, kdy už ostatní pedagogové (unaveni hudbou) odcházeli domů a vrátný zamykal třídy. Byl skvělý muzikant, vynikající organizátor, chápající a laskavý kolega a neobyčejně empatický člověk. Když pak po několika desítkách let činorodé práce z konzervatoře odešel, zanechal za sebou opravdu citelnou mezeru.

Narodil se v Židenicích v rodině Josefa Mrkose, který vedle své pedagogické a organizační činnosti (byl ředitelem měšťanské školy) v židenické sokolovně pravidelně uváděl ukázky z velkých hudebních děl našich i světových skladatelů. Že si žideničtí občané Josefa Mrkose velmi vážili,
o tom svědčí i to, že už za jeho života po něm byla nazvána ulice, která ústila do Táborské ulice.

Zbyněk Mrkos vystudoval na brněnské konzervatoři obor skladby a dirigování, na Karlově univerzitě v Praze pak dokončil studia hudební vědy, a současně i na Mistrovské škole studia dirigování u Václava Talicha. Z Talichova komorního orchestru, který Mrkos dirigoval, si také odnesl impuls ke vzniku Moravského komorního orchestru, který později založil v Brně ze studentů konzervatoře. Dirigoval jej 35 let a existuje dodnes. Založil a dirigoval Symfonický orchestr kraje brněnského, který později splynul se Státní filharmonií Brno, jejímž byl také dirigentem. Velmi rozsáhlá byla jeho sbormistrovská činnost, dirigoval Besedu brněnskou, pěvecké sdružení OPUS, Vachův sbor moravských učitelek, dlouhá léta pracoval v Unii českých pěveckých sborů. Je tu jeho bohatý skladatelský odkaz, zejména v oblasti poněkud opomíjené, v melodramech.

PhDr. Zbyněk Mrkos zemřel ve svých 74 letech – s jeho jménem se však setkáváme neustále. Židenická základní umělecká škola, sídlící na Došlíkově ulici, si je vědoma obrovského Mrkosova uměleckého odkazu a proto od roku 1997 nese název Základní umělecká škola PhDr. Zbyňka Mrkose. Sté výročí jeho narození uctí koncertem, na němž vystoupí – převážně ve skladbách moravských autorů – žáci i pedagogové školy, jako zvlášť milý host pak Vachův sbor moravských učitelek pod vedením svého sbormistra Patrika Buchty.
Koncert se bude konat v úterý 26. listopadu v 18 hodin v prostorách ZUŠ na Došlíkově ulici,
a zcela určitě bude důstojnou oslavou nezapomenutelného židenického rodáka PhDr. Zbyňka Mrkose.
                                                                                                            
O autorce:
Věra Lejsková působila 34 let na brněnské konzervatoři jako pedagog. Věnuje se také publicistické činnosti, spolupracuje s denním tiskem i odbornými časopisy (Hudební rozhledy, Hudební nástroje, Opus musicum). Psala scénáře pro televizi v Brně a Ostravě, spolupracuje s literární redakcí brněnského rozhlasu.

Komentáře nejsou povoleny.